Zarząd PK Lužické hory >> Strażnicy ochrony przyrody

Strażnicy ochrony przyrody

Swój aktywny wkład w ochronę przyrody może wnieść każdy obywatel. Jedną z dróg, które umożliwia porządek prawny Republiki Czeskiej, jest zostanie strażnikiem przyrody.

Straż Ochrony Przyrody posiada statut funkcionariusza publicznego i dzieli się na dwie kategorie – strażnik i korespondent. Członkiem straży może stać się każdy obywatel Republiki Czeskiej, który ukończył 21 lat, zdolny do czynności prawnych, niekarany za umyślny czyn karalny i fyzicznie sprawny. Jeśli spełnia te warunki, powinien jeszcze pomyślnie złożyć egzaminy z wiedzy ogólnej, wiedzy o przedmiotowej lokalizacji, ze znajomości norm prawnych a także ze znajomości praw i obowiązków strażnika przyrody.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów adept składa ślubowanie przez Zarządem CHKO. Po złożeniu ślubowania strażnik otrzymuje odznakę służbową z godłem państwowym i legitymację służbową.

Straż przyrody może w przypadku naruszenia warunków ochrony CHKO, rezerwatu przyrody i zabytków przyrody

- powstrzymać szkodliwą działalność

- ukarać grzywną do wysokości 1000,- CZK

- ustalać tożsamość osób

- zatrzymać osoby naruszające prawne warunki ochrony CHKO Blaník

- domagać się kooperacji ze strony Policji Republiki Czeskiej

Członek Straży przyrody może również udzielić:

- podstawowych informacji o przyrodzie i lokalnych ciekawostkach

- zalecenia tras turystycznych

- informacji o czynnościach zezwolonych i niedozwolonych

- usług przewodnickich

- pomocy oraz rady w sytuacjach kłopotliwych

Strażnik przyrody podczas wykonywania swych kompetencji powinien okazać się odznaką służbową i legitymacją

Zainteresowani członkostwem w Straży przyrodyna obszarze CHKO Góry Łużyckie otrzymają bliższe informacje w Zarządzie CHKO ( tel.: 487762356).

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt