Zarząd PK Lužické hory >> Sport, turystyka, rekreacja

Sport, turystyka, rekreacja

Turystyka zimowa

Najpopularniejszym obszarem turystyki zimowej jest obszar Luže, który posiada charakter nieprzerwanego grzebienia bez większych wzniesień i opadań terenu a charakteryzuje się także najdłuższym okresem utrzymywania się pokrywy śniegowej. Do biegów na nartach można korzystać jedynie z nie utrzymywanych przetartych szlaków. Utrzymywane maszynowo trasy biegowe można znaleźć w przylegającym obszarze Niemiec, dokąd można na biegówkach przejechać np.: przez graniczne przejścia turystyczne Brazilka czy Krkavčí kameny. Utrzymywane stopy na stronie czeskiej znajdziemy pod Polevskiem. Za wyjątkiem tras pod Polevskiem trasy zimowe nie są oznaczone a biegacze na nartach mogą w celach orientacji korzystać z leśnego turystycznego oznaczenia.

Jazda na nartach

Najdłuższa trasa zjazdowa i wyciąg narciarski (ok. 1 km) znajduje się na północnym zboczu góry Jedlová. W pobliżu znajduje się jeszcze kilka mniejszych wyciągów (Tolštejn, Horní Podluží). W pozostałych częściach Gór Łużyckich jazda na nartach jest możliwa w kilku mniejszych ośrodkach - Horní Světlá, Polevsko, Prácheň, po stronie niemieckiej w Lückendorfu lub w Waltersdorfu. Należy jednak przypomnieć fakt, że Góry Łużyckie z daleka nie osiągają wysokości nad poziomem morza  innych czeskich gór, więc pokrywa śniegowa jest mniejsza i utrzymuje się przez krótszy czas. W niektórych latach jazda na nartach jest prawie wykluczona.

Letnia turystyka piesza

Cały obszar Gór Łużyckich jest poprzecinany siecią szlaków turystycznych. Szlaki są prowadzone przeważnie po drogach leśnych z odgałęzieniami do punktów widokowych i na szczyty. Najpopularniejszymi szczytami są Luže, Jedlová i Klíč umożliwiające daleki widok na okolicę.

Wspinaczka górska

Góry Łużyckie oferują w porównaniu z innymi regionami jedynie minimalne możliwości wspinaczki po skałach. Skały wulkaniczne mają w większości charakter jedynie drobnych skałek. W niektórych przypadkach są częścią obszarów chronionych o małych powierzchniach, w PR Klíč i PP Pustý zámek wspinaczka górska jest zakazana w bliższych strefach ochrony.

Również skały piaskowcowe mają w większości małą powierzchnię, wykorzystywane są jedynie niektóre skały pod Hornim Sedlem.

Turystyka rowerowa

Turystyka rowerowa w ostatnich latach szybko zyskuje popularność tak samo jak i w innym obszarach. W Górach Łużyckich można z powodzeniem korzystać z bocznych dróg o małej frekwencji ruchu samochodowego, po szeregu z nich są prowadzone oznaczone trasy rowerowe. Zupełnie nieodpowiednie są oznaczone szlaki turystyczne, które są przeznaczone dla pieszych – często są prowadzone po drogach nieutwardzonych czy ścieżkach nie możliwych do przejechania na rowerze, dalej też z powodu możliwości spotkania się z turystami pieszymi i naruszaniem przyrody.

Szlak krajoznawczy Okolicami Studenca

Zamierzenie trasy: Szlak krajoznawczy ” Okolicami Studenca” został wyznaczony na terenie w zachodniej części Obszaru Przyrody Chronionej Gór Łużyckich. Udostępniono go w kwietniu 2002 roku. Szlak tematycznie jest zamierzony przede wszystkim na lasy Gór Łużyckich, ekosystemy rzecze i leśne (niwa Kamenice, rezerwat przyrody Studený vrch, pomnik przyrody Líska) i znane geomorfologiczne formacje (narodowy pomnik przyrody Zlatý vrch i pomnik przyrody Pustý zámek). Na szlaku są umieszczone dwujęzyczne (po czesku i niemiecku) tablice informacyjne.

Przystępność: Szlak krajoznawczy jest dostępny od przystanku kolejowego w Mlýnach i od przystanku kolejowego w Horní Kamenici. Fizyczna trudność szalku jest ze względu na długość szlaku krajoznawczego wysoka. Skrócenie umożliwiają oznaczone szlaki turystyczne. Szlak krajoznawczy w terenie jest oznaczony symbolem  szlaku krajoznawczego. Jest przeznaczony dla pieszych, prowadzi po drogach leśnych przeważnie po oznaczonych szlakach turystycznych.

Powołany do życia: przez Zarząd CHKO Góry Łużyckie

Długość: 22,5 km (łącznie z odgałęzieniem na Studený vrch)

Liczby punktów: 20

Międzynarodowa szlak krajoznawczy

Zamierzenie trasy: Szlak krajoznawczy prowadzi wschodnią częścią Gór Łużyckich i Żytawskich częściowo po linii przełomu geologicznego tzw. przesmyku łużyckiego, który w ważny sposób wpłynął na rozwój geologiczny tej części Gór Łużyckich. Trasa zapoznaje zwiedzających z rozwojem geologicznym obszaru, oprócz tego oferuje informacje o przyrodniczo-naukowych i kulturowych ciekawostkach na stronie czeskiej i niemieckiej, jest tu nadmieniona historia turystyki, wspinaczki górskiej, osiedlenia, architektura ludowa. Wspólny trensgraniczny projekt został udostępniony w czerwcu 2001 roku. Zastąpił były szlak krajoznawczy ”Góry Łużyckie I Pogórze Żytawskie” z 1989 roku. O trasie naukoszlaku naukowym został wydany przewodnik w języku czeskim i niemieckim.

Przystępność: Początek szlaku leży na granicy CHKO Góry Łużyckie przy odgałęzieniu z drogi nr I/13 do miejscowości Jítrava a kończy się pobliżu rezydencji letniej rodu Bredovských przy zamku Lemberk. Jest tu urządzona stała wystawa Muzeum Krajoznawcze i Galeria w České Lípě o nazwie ”Góry Łużyckie – przyroda i ludzie”. Na szlak można się również włączyć na byłych przejściach granicznych Hrádek nad Nisou - Hartau i Petrovice-Lückendorf.

Na szlaku krajoznawczym są umieszczone dwujęzyczne (w j. czeskim i niemieckim) tablice informacyjne, które podają podstawowe informacje o CHKO Góry Łużyckie i Góry Żytawskie. Szlak krajoznawczy w terenie jest oznaczona symbolem szlaku krajoznawczego. Jest przeznaczony dla pieszych, prowadzi przeważnie po oznaczonych szlakach turystycznych, przeważnie po leśnych i polnych ścieżkach. Fizyczna trudność trasy jest ze względu na długość szlaku krajoznawczego wysoka. Szlak posiada charakter trasy okrężnej i można go dzięki zaznaczonym trasom podzielić na kilka mniejszych odcinków. 

Odnowienie mokradeł na Brazilce

Przystępność: Okręrżny szlak krajoznawczy jest przeznaczony dla pieszych. Fizyczna trudność trasy jest niska. Zmotoryzowani powinni odstawić pojazd w Dolní Světlé lub w Horní Světlé - Myslivnách

Zamierzenie trasy:

Okrężny szlak krajoznawczy ”Odnowienie mokradeł na Brazilce” prowadzi po obwodzie łąki torfowej na Brazilce, która leży 1 km na północ od Dolní Světlé (część gminy Mařenice). Obszar jest częścią pomniku przyrody Brazilka, ogłoszonego w 2002 roku. Około 200 m od torfowiska jest położone graniczne przejście turystyczne  Dolní Světlá – Waltersdorf. Zachowana nazwa miejscowa Brazilka jest ostatnim dowodem istnienia hotelu Neubrasilien, który do połowy XX wieku stał w pobliżu u podnóża góry Luž.

Projekt rewitalizacji razem z okrężnaym szlakiem krajoznawczym był realizowany w kwietniu i maju 1999 roku. Głównym celem długoterminowego projektu jest odnowienie trybu wodnego lokalizacji przed przeprowadzeniem melioralizacji pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Zarazem są prowadzone prace nad rozszerzeniem występowania zagrożonych roślin i zwierząt bagiennych.

Tablice informacyjne w dwóch językach (czeski i niemiecki) umieszczone na obwodzie łąki torfowej zapoznają z czesko-niemieckim projektem współpracy transgranicznej nad odnowieniem lokalizacji – źródliska rzeczki Svitávky. Zaprezentowano tu typową wegetację bagienną i wyjaśniono przeprowadzone posunięcia. Razem z urządzeniem okrężnego szlaku krajoznawczego nastąpiło wydanie w postaci drukowanej przewodnika w języku czeskim i niemieckim.

Górniczy szlak krajoznawczy Doliny Milířky

Zamierzenie trasy: Górniczy szlak krajoznawczy został wyznaczony  w 1999 roku około dwóch kilometrów na południe od Dolního Podluží, w dolinie potoku Milířka (wcześniej Zlatý potok). Środkowa część doliny przebiega po linii przełomu geologicznego tzw. przesmyku łużyckiego, połączona z występowaniem złóż rudy. Dotąd znane sztolnie, pozostałość hałd, dołów próbnych i wykopów świadczących, o tym, że z wydobyciem w dolinie Milířky rozpoczęto już przed kilkuset laty. Trasa udostępnia wiele zachowanych śladów po pracach badawczych i wydobyciu rud srebra, metali kolorowych, kwadrów piaskowcowych i krzemienia. Jedna ze sztolni stała się rejestrowanym zimowiskiem nietoperzy.

Przystępność: Szlak krajoznawczy jest w terenie oznaczony symbolem szlaku krajoznawczego. Prowadzi przeważnie po oznaczonych szlakach turystycznych, jest przeznaczony dla pieszych. Fizyczna trudność szlaku jest niska.

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt