Zarząd PK Lužické hory >> Opieka nad przyrodą i krajobrazem

Opieka nad przyrodą i krajobrazem

Aktywnym instrumentem praktycznej opieki nad krainą na obszarze CHKO Góry Łużyckie są programy kształtowania  krajobrazu Ministerstwa Środowiska:

Program opieki nad krainą (PPK)

 • Nieinwestycyjny program przeznaczony do opieki nad wybranymi lokalizacjami lub gatunkami. Z posunięć praktycznych można wymienić np.:
 • Projekt ochrony genofunduszu pierwotnych roślin drzewiastych Gór Łużyckich - np.: jodła biała, wiąz górski
 • Podnoszenie stałości ekologicznej porostów leśnych
 • Management nieleśnych ekosystemów – koszenie gatunkowo bogatych łąk, odnowa cieków wodnych mokradeł, itd.
 • Odnawianie małych toni wodnych jako odpowiednich lokalizacji do rozmnażania się płazów i innych organizmów.
 • Ochrona płazów podczas wiosennych wędrówek na wybranych odcinkach dróg - bariery chroniące przed wejściem na jezdnię, nawigowanie do przepustów lub zbiorników zbiorczych i transfer przez drogę na miejsce rozmnażania
 • Asanacja erozji i naprowadzanie zwiedzających
 • Likwidacja inwazyjnych gatunków roślin
 • Wsparcie gnieżdżących populacji ptaków drapieżnych, sów i śpiewających – instalacja i utrzymanie ptasich domków
 • Wsparcie kolonii mrówek Formica
 • Utrzymanie szlaków krajoznawczych

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt