Zarząd PK Lužické hory >> Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Obszar przyrody chronionej Góry Łużyckie jest położony pomiędzy Šluknovským i Frýdlantským cyplem, przy granicy z RFN. Południową granicę tworzy od Jítravy do Českiej Kamenicy droga nr I/13 (Liberec-Děčín). Zachodnia część należy do usteckiego, wschodnia do libereckiego województwa. W ich sąsiedztwie leżą inne obszary chronione o wielkich powierzchniach Park Narodowy Czeska Szwajcaria, CHKO Czeskie Śródgórze i CHKO Labské pískovce. Siedziba Zarządu CHKO Góry Łużyckie znajduje się w Jablonném v Podještědí.

Przesłanką CHKO jest ochrona wszystkich wartości krainy, jej wyglądu i typowych znaków, źródeł naturalnych i stwarzanie zrównoważonego środowiska. W celu bliższego określenia sposobu ochrony w CHKO Góry Łużyckie zostały wytyczone cztery strefy zróżnicowanej ochrony. I strefa posiada najściślejsze warunki ochrony. IV strefa jest wytyczona przeważnie w zabudowanych częściach gmin i jest przeznaczona do zabudowy i rozwoju gmin.

Na Obszarze przyrody chronionej Góry Łużyckie wyznaczono w sumie szesnaście obszarów przyrody chronionej o małych powierzchniach – narodowych rezerwatów przyrody, rezerwatów przyrody, narodowych pomników przyrody i pomników przyrody. 

 Nazwa

 Kategoria

Data ogłoszenie

 Obszar

Wysokość 

 Jezevčí vrch

 NPR

 1967

 80 ha

420-665

 Studený vrch

 PR

 1930, přehlášení 1965,  2005

 113 ha

500-736

 Klíč

 PR

1967, rozszerzenie 2002

 40 ha

530-760

 Spravedlnost

 PR

 2004

 11 ha

400-533

 Marschnerova

 louka

 PR

 1996

 1,4 ha

365-380

 Vápenka

 PR

 1969, přehlášení 2005

 12 ha

470-530

 Zlatý vrch

 NPP

 1964

 4,1 ha

570-658

 Pustý zámek

 PP

 1956, přehlášení 2005

 1 ha

358-405

 Bílé kameny

 PP

 1964

 0,6 ha

385-410

 Ledová jeskyně  Naděje

 PP

 1966

 0,3 ha

580-625

 Líska

 PP

 1930, přehlášení 2005

 5 ha

510-620

 Louka

 u Brodských

 PP

 1997

 0,7 ha

335

 Brazilka

 PP

 2002

 9 ha

537-562

 Kytlice

 PP

 1975, přehlášení 2005

 1 ha

520

 Rašeliniště Mařeničky

 PP

 2004

 6 ha

352-373

 Noldenteich

 PP

 2004

 1,5 ha

365

Na obszarze CHKO Góry Łużyckie znajduje się też dziewiętnaście drzew-pomników przyrody.

 Název památného stromu

Výška v m

Obvod v cm

 lípa na Sedle (Chřibská)

25

483

 lípa v Trávníku

23

493

 tis v Krompachu 1

7

460

 tis v Krompachu 2

6

234

 tis v Krompachu 3

8

299

 borovice v Mařenicích

15

205

 Schabestielova lípa (Krásné Pole)

14

505

 lípa v Drnovci

18

444

 skupina sedmi stromů pod hřbitovem v Chřibské

19 - 21

298 - 425

 lípa u kapličky (Kamenický Šenov)

19

452

 dub u Svobodů (Kytlice)

19

424

 buky na Zeleném vršku (Česká Kamenice)

21

376 - 450

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt