Zarząd PK Lužické hory >> Monitoring i badanie

Monitoring i badanie

Badanie wpływu managementu w PP Brazilka. Corocznie jest porównywany rozwój koszonych i niekoszonych wariantów porostów łąkowych. Kontynualnie jest obserwowany poziom wód gruntowych po odnowieniu trybu wodnego na pierwotnie zmelioryzowanej podmokłej łące a następnie rozwój ekosystemu.

Obserwacja zimujących nietoperzy jest systematycznie orientowana na najważniejsze zimowiska w opuszczonych sztolniach kopalni i w większych piwnicach.

Obserwacja populacji sowy jarzębatej w bukach. W okresie gnieżdżenia są kontrolowane poszczególne domki ptasie, jest sprawdzane ich zamieszkanie i liczba młodych, które są obrączkowane.

Obserwacja populacji płazóww na radycyjnych lokalizacjach, w których się rozmnażają. Ciekawe są  międzyroczne porównywania liczebności na barierach przy drogach.

Badanie ichtiofauny cieków wodnych na obszarze CHKO. Ustalanie występowania ryb i minogów przez dokonywanie połowów wybranych odcinków cieków wodnych za pomocą elektrycznego agregatu i projekty rybackiego managementu cieków.

Badanie bezkręgowców CHKO. Inwentaryzacje wybranych grup owadów i innych bezkręgowców (pająki, dwuparzce) na specjalnie chronionych obszarach o małych powierzchniach i innych wybranych lokalizacjach w  CHKO, w którym bierze udział szereg specjalistów z całych Czech.

Projekt sieciowego mapowania wegetacji Gór Łużyckich. Powierzchniowa inwentaryzacja wegetacji Gór Łużyckich.

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt