Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Lužické hory >> Správa CHKO Lužické hory

Zarząd PK Lužické hory

Zarząd PK Lužické hory
Školní 12 47125 Jablonné v Podještědí
+420 487 762 356, +420 487 762 355 (ved.)
+420 487 763 260
luzhory(at)nature.cz

W przeszłości obszar pogranicznych, niedostępnych, gęstych borów, obecnie już kraina o krajobrazie kulturowym formowanym w ciągu stuleci przez człowieka. Bazaltowe i fonolitowe kopce przeplatają się ze skałami piaskowcowymi o groteskowych kształtach, zwarte lasy przechodzą w wielobarwne  podgórskie łąki z bogactwem miedz, krzewów i pojedynczych drzew; w wielu miejscach zachowana została architektura łużycka. Obecnie, w lasach, przeważa świerk, w trudno dostępnych i odległych  od osad partiach zachowane zostały pozostałości pierwotnych drzewostanów (z bukiem, jodłą, klonem i wiązem). Na szczycie Klíče (748 m n.p.m.) występuje rzadka na tej wysokości w Czechach dąbrowa. Stuletnie cisy rosną w gminie Krompach. Krajobraz rolniczy tworzą przede wszystkim łąki i pastwiska urozmaicone pasmami ciągnących się wzdłuż potoków zadrzewień, kępami krzewów i gaikami, gdzie zachowały się pozostałości wielu cennych gatunków roślin i zwierząt.

Ciekawa jest budowa geologiczna Gór Łużyckich. Górno-kredowe osady (ciosowe, kaolinowe i ilaste piaskowce, rzadziej margle i iłowce), w wielu miejscach zostały przebite trzeciorzędowymi neowulkanitami (fonolit, trachit, bazalt). Wzdłuż uskoku łużyckiego wyjątkowo na powierzchnię wydostały się bazaltowe zlepieńce cenomanu i jurajskie wapienie. Małą część północnego krańca terenu wraz z uskokiem łużyckim buduje  granit rumburski i wyjątkowo krystalinik.

Góry Łużyckie leżą na dziale wodnym Morza Północnego i Bałtyckiego, tworzą też wyraźną granicę pogodową. Często występują tu znaczne różnice w pogodzie pomiędzy północnymi, zwróconymi na Wyżynę Šluknowską i Kotlinę Žitavską zboczami a południowymi stokami, czesko-lipskiej części Gór Łużyckich.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1976
Rozloha: 264 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1 národní přírodní rezervace
1 národní přírodní památka (+1 národní přírodní památka mimo CHKO Lužické hory v naší správě)
6 přírodních rezervací
10 přírodních památek
Jiné údaje: Geografická orientace: 50° 46´ - 50° 55´ N, 14° 25´- 14° 52´E
Nadmořská výška: 313 - 793 m (Luž)
Zarząd PK Lužické hory

Zarząd PK Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt