Zonace

Chráněná krajinná oblast Lužické hory leží mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při hranici se SRN. Jižní hranici tvoří 
od Jítravy po Českou Kamenici silnici I/13 (Liberec-Děčín). Západní část spadá pod Ústecký, východní pak pod Liberecký kraj. Jejím sousedem jsou další velkoplošná chráněná území, Národní park České Švýcarsko, CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce. Sídlo Správy CHKO Lužické hory je v Jablonném v Podještědí.

 

Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany.

  • 1. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany. Zahrnuje především nejhodnotnější lesní porosty přírozeného charakteru, dále i některé mokřady a vlhké louky.
  • 2. zóna představuje většinu zbývajících lesních porostů
  • 3. zónu tvoří většinou louky, menší části lesů a některé obce. Ve vesnických sídlech se často nacházejí prvky lidové architektury, především různé formy tzv. severočeského typu roubeného domu. Mozaikou těchto prvků vzniká typický krajinný ráz Lužických hor
  • 4. zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí.

  

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt