Správa CHKO Lužické hory >> Činnost správy CHKO >> Stráž ochrany přírody

Strážci ochrany přírody

K ochraně přírody  může aktivně přispět  každý občan. Jednou z cest, které právní řád České republiky umožnuje, je stát se stráží přírody.

Stráž přírody má postavení veřejného činitele a dělí se na dvě kategorie – strážce a zpravodaj. Členem stráže se může stát každý občan České republiky starší 21 let, způsobilý k právní úkonům, neodsouzený pro úmyslný trestní čin a zdravotně způsobilý. Pokud splňuje tyto podmínky, je třeba aby úspešně složil zkoušky z obecné znalosti, místní znalosti, znalosti souvisejících právních norem a v neposlední řade i znalosti práv a povinností stráže přírody.

Po úspešném vykonání zkoušek adept složí slib před Správou CHKO. Po složení slibu je stráži vydán služební odznak se státním znakem a služební průkaz.

Stráž přírody může při porušení zákonných ochranných podmínek CHKO, přírodních rezervací a přírodních památek

  • zastavit rušivou činnost
  • uložit blokovou pokutu do výše 1000,- Kč
  • zjišťovat totožnost osob
  • zadržet osoby porušující zákonné ochranné podmínky CHKO
  • požadovat součinnost Policie České republiky

Člen Stráže přírody vám ale také může poskytnout:

  • základní informace o přírodě a místních zajímavostech
  • doporučení turistických tras
  • informace povolených a nepovolených aktivitách
  • průvodcovskou službu
  • pomoc a radu při nesnázích

Stráž přírody je povinna se při výkonu svých pravomocí prokázat služebním odznakem a průkazem

Zájemci o členství ve stráži přírody na území CHKO Lužické hory obdrží bližší informace na Správě CHKO ( tel. 487762356).

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt