Správa CHKO Lužické hory >> Činnost správy CHKO >> Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz a výstavba

Lužické hory jsou kromě přírodních hodnot jedinečné charakteristickým krajinným rázem, mozaikou  zelesněných vrchů a luk  prostoupenou lidskými sídly s bohatě zastoupenými prvky tradiční lidové architektury. V zájmu zachování tohoto typického krajinného rázu formovaného 
od 13. století  Správa CHKO Lužické hory reguluje  výstavbu v krajinářsky nejcennějších lokalitách. Obecné podmínky pro výstavbu (69.0 KB) je pak možno modifikovat právě podle konkrétního umístění stavby.

 

Formuláře žádostí ke stavebnímu řízení .

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt