Zemědělství

Chladné a vlhké klima Lužických hor nikdy neposkytovalo dobré podmínky pro zemědělství. Nikoho asi proto nepřekvapí, že většina nelesní půdy je využívána jako louky nebo pastviny. Obdělávaná pole můžeme nalézt jen v okrajových oblastech CHKO Lužické hory Jablonného v Podještědí a Rynoltic.

Všeobecný úpadek zemědělství od 90. tých let 20. století se pozitivně odrazil na početnosti populací některých živočichů. Nápadný je tento jev např. u chřástala polního, celosvětě ohroženého druhu ptáka, který se svým charakteristickým hlasem crex-crex ozývá na mnoha zarostlých loukách Lužických hor.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt