Rybářství

Vzhledem k absenci větších vodních toků i rozsáhlejších rybníků má rybářství v Lužických horách jen okrajový, spíše lokální význam. Jedná se zejména o rybníky v teplejších částech CHKO, v okolí Rybniště, Cvikova a Jablonného v Podještědí. Slouží většinou jako rybníky pro chov mladších ročníků kapra (K1) s relativně šetrným obhospodařováním vůči životnímu prostředí. 

 V centrální lesnaté části Lužických hor se nachází několik drobných rybníků. Jmenujme zejména Hraniční, Malý a Velký Jedlovský, Rolský a Svorský rybník nebo  přehradu Naděje. Vyznačují se studenou, kyselou a na živiny chudou vodou. Jde o jedny z nejhodnotnějších ploch v Lužických horách z pohledu ochrany přírody. Na jejich březích se vytvořila unikátní společenstva vlhkých luk, rašelinišť a podmáčených olšin či smrčin. Charakteristické jsou porosty ostřic, sítin, suchopýrů, celkem běžná je rosnatka okrouhlolistá. Význam těchto rybníků je pro rybářství je však minimální.

 

Vodní toky mají maximálně charakter většího potoka a spadají do tzv. pstruhového pásma podle dominantního druhu ryby. Na některých tocích jsou vyhlášeny pstruhové revíry nebo chráněné rybí oblasti.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt