Myslivost


Jelen evropský, srnec obecný a prase divoké jsou tři druhy tzv. spárkaté zvěře, které jsou zde původní. Tyto se na území Lužických hor rozšířily přirozeně, bez umělého vysazení člověkem. Dalšími dvěma druhy spárkaté zvěře jsou muflon obecný a kamzík horský.
 

Jelení zvěř se vyskytuje po celém území CHKO Lužické hory. Jejich počty však převyšují optimální stavy, takže působí značné škody na lesních porostech zejména loupáním kůry v mladých porostech a okusem sazenic i přirozeně zmlazených lesních dřevin. V místech, kde se zvěř přirozeně koncentruje, jsou škody takové, že  a je nutno vynakládat velké prostředky na obnovu lesa a jeho ochranu.


Mufloní zvěř pochází původně ze středomoří, byla u nás uměle vysazená a žije na mnoha lokalitách v České republice. Malá populace muflonů se vyskytuje na území CHKO Lužické hory zejména v okolí Prysku a přebíhá sem z Českého středohoří.


Kamzík horský byl na území dnešní CHKO Lužické hory dovezen z rakouských a švýcarských Alp. První dovoz byl uskutečněn v roce 1907 a 1908, kdy bylo dovezeno 8 kusů, později se dovoz ještě opakoval. Kamzíci byli původně chováni ve 2 oborách, které byly po roce 1918 zrušeny a zvěř vypuštěna do volné krajiny. Okolo roku 1946 dosáhly stavy 150 kusů. Dnešní počet kamzíků na území CHKO Lužické hory odhadujeme na 250 ks, dále se vyskytují v blízkém Národním parku České švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Kamzičí zvěř našla v Lužických horách dobré životní podmínky a vytvořila stabilní, poměrně kvalitní populaci. V České republice žijí kamzíci také v Jeseníkách v počtu asi 150 kusů. V CHKO Lužické hory je největší koncentrace kamzíků v okolí přírodní rezervace na Studeném vrchu a přírodní památky Líska. V létě je při návštěvě Studeného vrchu možno vidět kamzíky na rozsáhlých suťových polích, kde se cítí bezpečně a pustí k sobě ukázněné návštěvníky na poměrně krátkou vzdálenost. V zimě se zdržují kamzíci ve větších tlupách okolo krmelců, kde je myslivci přikrmují.


Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt