Klimatické poměry

 Podle Atlasu podnebí ČSR se průměrná roční teplota v nejteplejší části území pohybuje kolem 7 °C, ve středních polohách činí 6,0 - 6,5 °C a v polohách nad 600 m klesá pod 6 °C. Průměrná červencová teplota překračuje v nejnižších polohách na jihu CHKO 17 °C, ve středních polohách se pohybuje mezi 16 a 17 °C, v západní části ale leží pod 16°C, v hřebenových polohách ještě níže. Ročních srážkové úhrny nižších poloh na jihu a téměř celé východní části CHKO spadají do rozmezí 700 a 800 mm, v rozmezí 800 a 900 mm se nachází většina západní části CHKO včetně vyšších poloh Hvozdského hřbetu, mezi 900 a 1000 m leží nevelký prostor zhruba mezi Trojhranem na východě a Chřibskou na západě, uvnitř izohyety 1000 mm se nachází vrch Jedlová s bezprostředním okolím.

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt