Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Lužické hory >> Správa CHKO Lužické hory

Správa CHKO Lužické hory

Správa CHKO Lužické hory

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí a středa: 8 - 17 h

Prosíme všechny o striktní dodržování protiepidemiologických pravidel, zejména hygienických a zachování potřebných odstupů.

Přednostně se, prosíme, obraťte na příslušného pracovníka telefonicky nebo e-mailem (kontakty).

Osobní jednání prosím volte pouze v nezbytných případech.

adresa:

Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí

telefon:

telefonní čísla zaměstnanců Správy CHKO najdete na stránce kontakty.

e-mail:

luzhory [at] nature.cz

ID datové schránky:

zqmdynq

hlášení škod na hospodářských zvířatech
způsobených velkými šelmami

tel.: 731 502 993
www: www.navratvlku.cz

V minulosti území neprostupných pohraničních hvozdů, dnes již kulturní krajina v průběhu staletí formovaná člověkem. Čedičové a znělcové kupy se střídají s bizarními tvary pískovcových skal, souvislé lesy přecházejí v pestré podhorské louky s bohatstvím remízků, mezí a soliterních stromů, na mnoha místech se zachovala lužická architektura. V lesích dnes převládá smrk, v těžko přístupných a odlehlých partiích se zachovaly zbytky původních lesních porostů (buk, jedle, javor, jilm). V Čechách v této nadmořské výšce jedinečná doubrava se nalézá na vrcholu Klíče (748 m). Staleté tisy rostou v obci Krompach. Zemědělská krajina je tvořena především loukami a pastvinami protkanými sítí hájků, remízků a břehových porostů podél potoků, kde se ve zbytcích zachovaly mnohé vzácné druhy rostlin a živočichů.

Zajímavé je geologické složení. Svrchnokřídové sedimenty (kvádrové, kaolinické a jílovité pískovce, méně často slínovce a jílovce), byly na mnoha místech proraženy třetohorními neovulkanity (fonolit, trachit, čedič). Podél lužického zlomu byly na povrch ojediněle vyvlečeny bazální slepence cenomanu a jurské vápence. Malou část severního okraje za lužickým zlomem tvoří rumburská žula a výjimečně krystalinikum.

Lužické hory jsou rozvodím Severního a Baltského moře, představují i výrazný povětrnostní předěl. Často jsou značné rozdíly v počasí na severních svazích, obrácených do Šluknovské pahorkatiny a Žitavské kotliny a na jižních svazích, českolipské části Lužických hor.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1976
Rozloha: 264 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 1 národní přírodní rezervace
1 národní přírodní památka
6 přírodních rezervací
10 přírodních památek
Jiné údaje: Geografická orientace: 50° 46´ - 50° 55´ N, 14° 25´- 14° 52´E
Nadmořská výška: 313 - 793 m (Luž)
Správa CHKO Lužické hory

Nejnovější galerie Všechny galerie

Aktuality Všechny aktuality

pátek, 13. května 2022
Lužická exkurze

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

28. 5. 2022

Lužická exkurze

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Lužické hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt